KALİTE

Kalite Politikası

Eksal Alüminyum Kalıp, sahip olduğu ISO 9001 Kalite ve IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemleri ve aşağıdaki ilkeleri ile tüm müşterileri için kaliteli ürün ve hizmet sağlamayı hedefler.

İlkelerimiz;

 • Müşteri beklentilerine uygun ürün ve hizmet sağlamak,
 • Ürün ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek,
 • Ürün ve sistem standartlarına tam uyum göstermek,
 • Müşterileri ile yüksek hizmet kalitesinde çözüm ortağı olmak,
 • Tüm paydaşları için değer yaratmak ve sağlam temelli ilişkiler geliştirmek

Bu ilkeler doğrultusunda;

 • Uygulanabilir tüm şartların yerine getirilmesini,
 • Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

Çevre Politikası

Eksal Alüminyum Kalıp, sahip olduğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve aşağıdaki ilkeleri ile tüm faaliyetlerinde çevre unsurlarını gözetmeyi ve çevreyi korumayı hedefler.

İlkelerimiz;

 • Çevre kültürü oluşturmak,
 • Tüm çalışanlarıyla çevre bilincine sahip olmak,
 • Sistem standartlarına tam uyum göstermek.

Bu ilkeler doğrultusunda;

 • Kirliliğin önlenmesini ve çevrenin korunmasını,
 • Uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesini,
 • Çevre performansının arttırılması için Çevre Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Eksal Alüminyum Kalıp, sahip olduğu ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve aşağıdaki ilkeleri ile tüm faaliyetlerinde iş sağlığını ve güvenliğini, çalışanları için sıfır iş kazasını ve sıfır meslek hastalığını hedefler.

İlkelerimiz;

 • İş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmak,
 • Tüm çalışanlarıyla güvenli davranışı benimsemek,
 • Sistem standartlarına tam uyum göstermek.

Bu ilkeler doğrultusunda;

 • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasını,
 • Yasal şartlar ve diğer şartların yerine getirilmesini,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve İSG risklerini azaltmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini,
 • Çalışanların sisteme katılımını taahhüt eder.

Politikalar ve Kapsam için tıklayınız..
Sertifikalar için tıklayınız..