Çelik: Eksal, sınırlı su soğutması ile mükemmel tokluğa ulaşma gibi özelliklerinden dolayı 1.2344, 1.2714, özel durumlarda ise 1.2367 ve TQ 1 özel çeliklerini kullanmayı tercih eder. Belirli dönemlerde tedarik edilen çelikler akredite kuruma gönderilerek mikro yapı analizi gerçekleştirilir.

Torna: Talaşlı imalat öncesi, tasarım aşamasında oluşan iş emirlerine istinaden belirlenen spektleri gerçekleştirebilmek için AISI standartlarına uygun H13 sıcak iş çelikleri tornalama işlemi ile uygun hale getirilir. Yüksek termal stabilite, termal şoklara karşı yüksek direnç ve iyi termal iletkenlik tedarik ettiğimiz çeliklerin önem arz eden özellikleridir.

CNC: 3D CAM ve Eksal’a özgü 2D CAM teknolojisi ile hazırlanan programlarla, tornalama işlemi sonra eren çeliklerin işleme merkezlerinde işlenmesi sağlanır.

Isıl İşlem: Talaşlı imalatı tamamlanmış ve ekstrüzyona dayanıklı hale getirilmesi amaçlanan kalıplar, sertlik değerini ve mukavemetlerini arttırmak amacıyla ısıl işleme tabi tutulurlar. İlgili işlem için uzun süreli İş Ortaklığı içerisinde bulunduğumuz tedarikçimizden hizmet alınmaktadır.

Taşlama: Isıl işlem ile talep ettiğimiz optimum sertlik değerlerine ulaşmış kalıplar tasarım spektlerine göre taşlanır. Akabinde sabit ve portatif sertlik ölçüm cihazlarımız ile ölçümlemeleri gerçekleştirilir ve kayıt altına alınır. Optimum sertlik değeri 48-49 HRC belirlenmektedir. Böylece İş Ortağımızın üretim esnasında olası yüksek sertlikten dolayı karşılaşabileceği riskler ortadan kalkmış olur.

EDM: Yüksek hassasiyetli EDM parkurumuzda, yüzey pürüzsüzlüğü ve metal akışkanlığının maksimum seviyeye getirilmesi amaçlanmaktadır.

Tesviye ve Kontrol: Profil geçişleri ile paket boyları hassas kontrol ve testler sonrasında onaylanır. Son kontrolleri tamamlanan kalıplar sevke hazır hale gelir ve İş Ortaklarımıza sevk edilir.